kağız və digər əşyaların yapışdırılması üçün istifadə olunan yapışqanlar.