Showing 1–48 of 83 results

Dərhal qeyd və ya xatırlatma yazmaq üçün mini formatlı vərəqlər. Həm ofis işçiləri, həm də yaradıcı peşə işçiləri üçün uyğundur. Istifadə zamanı üçün məhdudiyyat yoxdur.

Üzərində istənilən məlumat yazıla bilər
Mağazadaki Markalar: Yes, Leo, Faber-Castell, Forpus, Noki, Eurozone
Növləri: rəngli, bəyaz, yağışqan, maqnitli
Qiymət aralığı: 0.65 azn-dən 16 azn-dək
Rəngli qeyd kağızları – sadə və yağışqanlı olur, qutu/qutusuz satılır, müxtəlif naxışlı (əgər Yes
markasına aiddirsə)
Yes markası sırf mətkəbli və tələbələr üçün məhsul buraxdığı üçün, bu markanın qeyd kağızları
belə rəngarən, şən, kreativ bəzənilmiş olur. Tək və ya bloknot formasında satılır, yarpaq şəklində,
alma, dodaq, göz, müxtəlif heyvan və s. formasında ola bilər.
Bəyaz qeyd kağızı – sadə və yapışqanlı olur, plastik qabda və ya qabsız satılır
Yapışqan qeyd kağızı – rəngli və bəyaz olur, bizdə bütün markalarda var. Plastik eutuda və ya
qutusuz satılır
Adətən bir tərəfi yapışqan olur ki, hıər hansı səthə yapışdırdıqdan sonra onu rahat şəkildə qopara
bilmək üçün
Maqnitli qeyd kağızı (magnetic notes), standar ölçülərlə bərabər A5 və A4 formatında da olur.
Divar, Soyuducu və digər səthlərə yapışa bilər, TESLA AMAZİNG markası
Bir tərəfi rəngli, digər tərəfi isə ağ və hamar olur. Hamar tərəfində lövhə markerləri ilə qeydlər
aparıb silmək olur, beləliklə bu qeyd kaöızını təkrarən tullamadan istifadə etmək olur.
difər tərəfində istər qələm, karandaş, istərsə də markerlə də yazmaq olur.
Hazırda satışda demək olar ki, qalmayıb
Qiyməti 9.30 azn-dən başlayır – A6 ölşüsü