Showing all 20 results

Sənədləri saxlamaq üçün güclü, davamlı bir qovluq. Qovluq qalın kartondan hazırlanıb, hər iki tərəfdən plyonka ilə örtülüb. Halqalardan yığılmış mexanizm ilə təchiz olunub. Qovluq kənarında etiket üçün şəffaf cib mövcuddur.