Gündəlik məişətdə və iş yerlərində istifadə olunan elektrik avadanlıqları.