Showing all 3 results

Arasında Separatorlar (ayırıcılar) yüksəkkeyfiyyətli polipropilendən hazırlanmış çanta. Perforasiya edilmiş bu ayırıcılar müxtəlif növ qovluqlarda istifadə edilə bilər. Başlıq və 6 rəng.