Növləri: mürəkkəbli kartric, print kartrici, drum-kartric, toner-kartric
Mürəkkəbli kartric – xüsusi mürəkkəbli konteyner formasında olur, mürəkkəbli printerlərdə istifadə
olunur.

Print kartrici – Çox funksiyalı cihazlarda (MFP) və başlanğıc səviyyəli printerlərdə istifadə olunur.
Tərkibinə foto drum (foto baraban) və toner (tonerlə konteyner) daxildir.
Drum kartric foto baraban və digər elektromaqnit komponentlərindən ibarətdir ki, bu da tonerin
kağıza ötürülməsi (tətbiqi) üçün vacib rol oynayır
Toner-kartric –  əsasən içərisində toner olan plastik qabdır. Lazer printerlərində (lazer çap
texnologiyası ilə), kserokopiya cihazlarda, lazer çap texnologiyası ilə çox funksiyalı cihazlarda
(MFP) və s. istifadə olunur
Markaları: eurozone, canon, epson və s