Xəbərlər

Sizə daha uyğun kreslonu necə seçmək olar?

 

İş yerinə estetik və erqonomik tərtibat vermək üçün Siz lazımi qiymət diapazonunu, konstruksiyanın növünü, materialı, lazımi yük qaldırma qabiliyyətini, mexanizmlərin və əlavə furniturun olub-olmamasını müəyyən etməlisiniz.

Antaris.az-da siz ən optimal kreslo dəstlərini tapa bilərsiniz.

Sizə lazım olan kreslonu seçmək üçün isə, onun tərkib hissələrinin keyfiyyətini qiymətləndirməlisiniz:

 1. Kreslonun dayağı – çarpazdır. Çox vaxt onu möhkəm plastikdən və ya metaldan hazırlayırlar.
 2. Kreslonun otaqda rahat hərəkət etməsinə imkan verən çarxlar.
 3. Qaldırıcı mexanizm – qazlift, kreslonun hündürlüyünü tənzimləməyə kömək edir. Bu, qoruyucu korpusa malik təsirsiz qaz doldurulmuş balondur. Kreslonun oturacağının altında xüsusi ling mövcuddur, ona basıldıqda qazliftdəki düymə işə düşür və kreslo ya yuxarı qalxır, ya da aşağı enir.
 4. Kreslonun söykənəcəyi. Onurğanın sağlamlıq vəziyyəti bu detalın nə dərəcədə düzgün hazırlanmasından, onun formasının kürəyin quruluşunu nə dərəcədə təkrarlamasından asılıdır. Nələrə diqqət yetirilməlidir:
 • Kreslonun söykənəcəyinin hündürlüyü çiyinlərdən bir qədər yüksək olmalıdır. Belə olduqda, insanın gövdəsi ona söykənəcək;
 • Söykənəcək oturacaqla vahid blok şəklində və ya ayrıca konstruksiya ola bilər;
 • Söykənəcəyin tövsiyə olunan əyilmə bucağı 90 dərəcədən bir qədər artıqdır (onu özünüz tənzimləyə bilərsiniz);
 • Söykənəcəyin materialı: yumşaq söykənəcək rahatlığı təmin edir, torvarı söykənəcək yaxşı hava mübadiləsi və ventilyasiyanı təmin edir.
 1. Kreslonun oturacağı. Burada vacib meyar, əlbəttə ki, rahatlıqdır. Aşağıdakılara diqqət yetirməlisiniz:
 • İlk növbədə oturacağın yumşaqlığına;
 • Oturacağın kənarı dəyirmi olmalıdır. Bu, oturan şəxsin damarlarının sıxılmamasına və qan dövranının pozulmamasına imkan verir;
 • Oturacağın tövsiyə olunan dərinliyi 40-52 sm-dir, bu, diz bükümünə düşən yükü azaldır.
 1. Qoltuqaltılar və başaltılar. Bu, bədənin rahat vəziyyətinin yaradılması üçün əlavə elementlərdir, lakin bütün modellərdə nəzərdə tutulmayıb.

Başaltı boyun nahiyəsinin yükünü azaltmağa və çiyinləri boşaltmağa kömək edir. Başaltılar, demək olar ki, rəhbər kreslolarının bütün modellərində var. Üç növ başaltı mövcuddur: söykənəcəyin davamı kimi başaltı, yapışqan parça ilə bərkidilən qoyulma başaltı və mailliyi tənzimləmə funksiyası ilə ayrıca blok şəklində başaltı.

İstənilən  ofis kreslosu mütləq şəkildə qoltuqaltılarla təchiz olunmalıdır. Qoltuqaltıların tövsiyə olunan hündürlüyü – masa ilə eyni səviyyədə olmalıdır. Qoltuqaltılar elə tənzimlənməlidir ki, dirsək 90 dərəcə bucaq altında qatlansın. Bu halda oturan şəxs çiyinlərini qaldırmayacaq və boynunda gərginlik yaranmayacaq.

 1. Kreslonun ölçüləri (oturacağın max/min hündürlüyü, eni) və maksimal yükgötürmə qabiliyyəti də əhəmiyyət kəsb edir.
 2. Ofis kreslosunun üzlüyü. Materialın texniki xarakteristikalarına: sıxlıq/davamlılıq/ekolojilik/rütubətə davamlılığına diqqət yetirmək lazımdır. Fakturasına və qiymətinə görə fərqlənən üç əsas üzlük növü mövcuddur: Təbii dəri / Süni dəri (ekoloji dəri və dəri əvəzedicisi) / Parça. Məsələn, “Bürokrat” kreslo və stullarında aşınmaya davamlı parça, ekoloji dəri və təbii dəri kimi müasir materiallardan istifadə edilir.

Əlaqə üçün: +994 70 440 13 43