Showing all 12 results

Ofis üçün müxtəlif növ fayllar:

Çap olunmuş sənədlərin saxlanması və qorunması üçün fayllar polipropilendən hazırlanmıb. Yan hissədə olan perforasiya müxtəlif növ qovluqlara üçün uyğundur.

Sənədlər üçün şəffaf dəlikli çantanın bir neçə adı var fayl, multifora və cib
Fayllar çap edilmiş sənədləri mexaniki zədələrdən, kirdən və tozdan qoruyur.

Faylların istifadəsi akademik və ofis mühitində, eləcə də gündəlik həyatda geniş yayılmışdır
Bizdə olan Markalar: Eurozone, Mondo, Noki
Əgər adi kağızın qalınlığı qram ilə ölçülürsə, faylların qalınlığı mikron ilə ölçülür.
Ən incə büdcə faylları 25, 30 və 35 mikron (0,025 mm, 0,030 mm, 0,035 mm) qalınlığındadır.
Orta qalınlıqlı fayllar: 45, 50, 55, 60 mikron. Qalın və möhkəm fayllar 80-90-220 mikron
qalınlığında olur
Mağazalarımızda bağlamada satılır, bir bağlamada 100 ədəd fayl olur