Keyfiyyətli polad ülgücü olan plastik karandaş yonan. Standart karandaşlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.