Yer kürəsinin 3 (üç) ölçülü görünüşünü təmin edən müxətlif ölçülərdə qlobuslar.